Vánoční koncert sboru Magnificat v Určicích

Dne 19.12. 2015 vystoupil komorní sbor Magnificat na (již) pravidelném vánočním koncertě v Určicích.Byl to již náš třetí vánoční koncert na poutním místě Panny Marie Určické a z našeho zpívání v Určicích se již stává doopravdy tradice. Určice nám přirostly k srdci, nejen z důvodu, že je to poutní místo, ale i pro velmi milé prostředí, vždy plný kostel a skvělou atmosféru. No a k tomu otec farář Leszek Rackowiak, náš milý přítel. Tento rok byl náš koncert složen spíše ze skladeb menšího rozsahu, starších i moderních. Jako již v minulých letech jsme si vysloužili dlouhý potlesk. Po koncertě ve faře jsme potom vše prodiskutovali u sklenky dobrého pití a bohatého pohoštění….:-).

Komentáře jsou zakázány.