Podpora farností

Podpora farností

Náš fond byl založen v roce 2013, zakladatelé fondu však podporují farnosti již řadu let. Víme, jak je finanční situace, zejména malých farností, složitá a jak často i ta sebemenší částka významně pomůže. Každoročně poskytujeme na podporu farností částku cca 200.000,- Kč.
show_image1 ořez

V minulých letech jsme sponzorsky podpořili:

  • římsko-katolickou farnost v Jeseníku
  • římsko-katolickou farnost v Lipové lázních
  • římsko-katolickou farnost v Čebíně
  • římsko-katolickou farnost v Určicích
  • římsko-katolickou farnost v Lomnici u Tišnova
  • poutní místo Panny Marie Pomocné ve Zlatých horách
  • římsko-katolickou farnost při katedrále sv. Petra a Pavla v Brně – Petrově

Chcete-li katolickým farnostem pomoci i vy, jakýkoliv váš příspěvek je vítán. Pokud byste se rozhodli nám do Fondu přispět, číslo našeho účtu naleznete v kontaktech. Za každý případný dar ze srdce děkujeme – Pán Bůh zaplať.