Sbormistr

Mgr. Petr Kolař

Besední dům 2006

Varhaník, sbormistr, ředitel kůru a hudební pedagog. Narozen 6.4. 1968, Prostějov

V letech 1982 až 1988 studoval varhanní hru na Konzervatoři v Brně u prof. V. Bělského, později u prof. Z. Nováčka. Poté pokračoval ve studiu na JAMU v Brně, ve třídě prof. A. Veselé. Během studií se aktivně zúčastnil interpretačních kurzů u prof. M. Haselblöcka, S. Hellera a M. Radulescu. Úspěšně se též zúčastnil i několika mezinárodních varhanních soutěží (1988 Brno II.cena, 1989 Pražské jaro III.cena, 1991 Deventer I.cena)

Po ukončení studií v r. 1993 začal vyučovat varhanní hru a improvizaci na oddělení duchovní hudby JAMU v Brně, od roku 2000 vyučuje hru na varhany a improvizaci na Konzervatoři v Brně.

V letech 1990 až 1997 působil jako ředitel kůru a varhaník v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. 1995–2002 byl také sbormistrem zpěvohry Národního divadla v Brně. Od roku 1998 zastává funkci ředitele kůru a varhaníka v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Od roku 2001 je sbormistrem Brněnského filharmonického sboru Beseda Brněnská a dirigentem Orchestru Katedrály sv. Petra a Pavla. Sólově vystupuje doma i v zahraničí (Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Itálie, Španělsko, Kypr, Francie, Lucembursko, Finsko, Malta, Vatikán, Čína).

Od roku 2014 je uměleckým vedoucím Brněnského katedrálního sboru Magnificat.

Pravidelně spolupracuje se Státní filharmonií Brno a různými komorními ansámbly a sbory – Moravan, PSMU, BAS a další. Během návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně v roce 2009 dirigoval hudbu při slavnostní bohoslužbě na místním letišti.

V roce 2019 obdržel prestižní cenu Jana Václava Stamice za aktivní práci v oblasti hudby. Svou uměleckou prací a vynikající interpretací děl přispívá k většímu porozumění nejen mezi Německem a zeměmi střední, jižní a východní Evropy, ale mezi národy celého světa.

Diskografie:
A. Dvořák (Mše D dur), Z. Pololáník (Te Deum) (Antiphona, 1996)
Ch. Gounod: Slavnostní mše ke cti svaté Cecílie (Ř.k. farnost při kostele sv. Petra a Pavla v Brně, 2007)
Ave Maria světových autorů (Ř.k. farnost při kostele sv. Petra a Pavla v Brně, 2007)
Deus caritas est. Hudba papežské bohoslužby (Ř.k. farnost při kostele sv. Petra a Pavla v Brně, 2009)
150 let Besedy brněnské. Záznam koncertu (Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, 2010)
A. Dvořák: Biblické písně (Musica sacra 2011)
Ancilla Domini – Mariánské árie světových oper (s Pavlou Vykopalovou, sólistkou ND Brno) (produkce ND Magnificat, 2014)

Literatura:
http://www.konzervatorbrno.eu/