Plán vystoupení sboru

Vystoupení BKS MAGNIFICAT v roce 2020

KONCERT ZRUŠEN
Neděle 22. 3. 2020 – 17.00

Postní koncert
Katedrála sv. Petra a Pavla, Brno

L. Vierne: Messe solennelle
Bach, Beethoven, Palestrina, Haydn, …

Neděle 5. 4. 2020 – 10.00 
Květná neděle – Pontifikální mše
Katedrála sv. Petra a Pavla, Brno

Bach, Mendelssohn-Bartholdy, Clarke, …

Pátek 10. 4. 2020 – 15.00 
Velkopáteční obřady
Katedrála sv. Petra a Pavla, Brno

Bach, Čajkovský, Bruckner Palestrina, Haydn, Rosselli, …

Neděle 12. 4. 2020 – 10.30 
Zmrtvýchvstání Páně – Pontifikální mše
Katedrála sv. Petra a Pavla, Brno

L. Vierne: Messe solennelle
Beethoven, Mendelssohn-Bartholdy, …

Neděle 19. 4. 2020 – 10.00 
Neděle Božího milosrdenství – Mše
Jezuitský kostel, Brno

Beethoven, Mendelssohn-Bartholdy, Haydn, Bach, …

Neděle 31. 5. 2020 – 10.00 
Slavnost Seslání Ducha svatého – Mše
Jezuitský kostel, Brno

de Haan: Missa Cecilia
Mendelssohn-Bartholdy, Rutter, Čajkovský, Bach, Snyder, …

Čtvrtek 10. 9. 2020 – 19.00 
Závěrečný koncert Petrovského varhanního léta 2020
Katedrála sv. Petra a Pavla, Brno

L. Vierne: Messe solennelle