Plán vystoupení sboru

Vystoupení BKS MAGNIFICAT v roce 2020

Čtvrtek 17. 9. 2020 – 19.00 
Závěrečný koncert Petrovského varhanního léta 2020
Katedrála sv. Petra a Pavla, Brno

L. Vierne: Messe solennelle