Plán vystoupení sboru

Vystoupení BKS MAGNIFICAT v roce 2019

Čtvrtek 10. 10. 2019 – 19.30
Koncert ke 100. výročí založení centra Kociánka
Katedrála sv. Petra a Pavla Brno

Haydn, Čajkovský, Saint-Saëns, Böhm, Mendelssohn-Bartholdy, Gounod, atd.

Úterý 12. 11. 2019 – 19.00 
Slavnostní mše ke 100. výročí založení Masarykovy univerzity
Katedrála sv. Petra a Pavla Brno

Neděle 17. 11. 2019 – 10.30 
Slavnostní mše za 30 let demokracie
Katedrála Brno

A. Dvořák: Mše D dur

Čtvrtek 19. 12. 2019 – 19.30 
Adventní koncert
Jezuitský kostel Brno

Středa 25. 12. 2019 – 10.30 
Mše sv.
Katedrála Brno

R. Führer: Missa pastoralis 

Neděle 5. 1. 2020 – 10.00 
Mše sv.
Jezuitský kostel Brno

R. Führer: Missa pastoralis

Neděle 12. 1. 2020 – 21.00 
Mše sv.
Jezuitský kostel Brno

J. J. Ryba: Česká mše vánoční