Plán vystoupení sboru

Vystoupení BKS MAGNIFICAT v roce 2024

ne 10. 3. 2024 v 10:15
Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie, Brno
Postní mše
ne 24. 3. 2024 v 10:00
Denisovy sady,
Katedrála sv. Petra a Pavla, Brno
Květná neděle
pá 29. 3. 2024 v 15:00
Katedrála sv. Petra a Pavla, Brno
Velkopáteční obřady
ne 31. 3. 2024 v 9:00 a v 10:30
Katedrála sv. Petra a Pavla, Brno
Vzkříšení Páně
ne 21. 4. 2024 v 10:15
Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie, Brno
IV. Neděle velikonoční
út 14. 5. 2024 v 19:00
Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie, Brno
Májový koncert
ne 19. 5. 2024 v 9:30
Katedrála sv. Petra a Pavla, Brno
Diecézní biřmování
pá 7. 6. 2024 ve 21:30
Katedrála sv. Petra a Pavla, Brno
Noc kostelů
so 29. 6. 2024 v 17:30
Katedrála sv. Petra a Pavla, Brno
Slavnost sv. Petra a Pavla
čt 19. 9. 2024 v 19:00
Katedrála sv. Petra a Pavla, Brno
Varhanní léto 2024 – koncert
so 2. 11. 2024 v 17:30
Katedrála sv. Petra a Pavla, Brno
Mše za zemřelé