Nahrávky Petr K.

Hudbě se věnuji od dětství. Mým hlavním nástrojem je klavír, přes 52 let. Nějakou dobu jsem studoval i varhany a sólový zpěv, léta jsem zpíval ve sborech. Na klavír cvičím stále, nevím ani proč. Doba klavíristů-amatérů již dávno minula. Cvičím tedy pro sebe a pro svoji radost.
Naštěstí mám nyní příležitost studovat opět po letech varhany a hrát v kostele při mších sv., takže snad alespoň ve stáří tu hudbu využiji i v praxi a k službě Bohu. Varhany mě začaly velmi bavit, těším se, že snad ještě něco nastuduji i jako varhaník.
Níže uvedené nahrávky jsou z posledních let, většinou se jednalo o pracovní nahrávky před nějakým veřejným vystoupením v Jeseníku lázních. Jsou to jen nahrávky pro památku, prosím o shovívavý poslech.

Klavír sólo

W. A. Mozart – Sonáta C-dur (K.V.336)
L. Janacek – Sonata 1.X.1905 (Z ulice)

Varhany

J. S. Bach – Fantasia g-moll (BWV 542)
J. S. Bach – Fuga c-moll (BWV 75)

Klavír čtyřručně

F. Schubert – Fantazie f-moll
A. Dvořák – Slovanský tanec č.8
A. Dvořák – Slovanský tanec č.10
A. Dvořák – Slovanský tanec č.15

Klavír osmiručně

E. Grieg – Triumfální pochod

Komorní hra

A. Lotti – Sonata G-dur