Brněnský katedrální sbor MAGNIFICAT

Brněnský katedrální sbor MAGNIFICAT

je smíšený pěvecký sbor tvořený zkušenými sboristy, kteří chtějí vykonávat hudební službu během mší sv. a dalších pobožností Katolické církve. Sbor je zaměřen na náročnější církevní repertoár, na díla vyžadující pěveckou dovednost a zkušenost. Většina členů sboru působí ještě v dalších koncertních či církevních tělesech (Brněnský filharmonický sbor Beseda Brněnská, etc.). Základem a východiskem činnosti sboru MAGNIFICAT je tedy služba Bohu, nikoliv realizace osobní záliby a prezentace osobních dovedností. Celá koncepce činnosti sboru je založena na aktivní účasti členů sboru při doprovázené bohoslužbě, tedy nejen na zpěvu, ale i na duchovní účasti a modlitbě.

Naším posláním je služba Bohu. Naším cílem je přispět k obnově tradice klasické liturgické hudby a pomoci oživit to nejlepší z hudební tradice katolické církve v podmínkách soudobé liturgické praxe. Rádi bychom, aby i naší činností byl nesmírný poklad liturgické hudby minulých století opět přítomen při slavnostních bohoslužbách katolické církve. Chceme, aby se jej zejména mladší bratři a sestry naučili znát, vážit si jej a aby jim pomáhal v jejich rozjímání a soustředěné účasti na bohoslužbě.

Repertoárem sboru jsou klasické, liturgicky vhodné, skladby českých a světových autorů, a to jak celé mše sv., tak jednotlivé vokální skladby (v provedení a capella, s doprovodem varhan či orchestru). Těžiště repertoáru tvoří skladby počínaje obdobím raného baroka až po pozdní romantismus. Repertoár doplníme i kvalitními (časem umělecky prověřenými) skladbami soudobými. Cílem je, aby sbor realizoval své produkce v nejvyšší dosažitelné kvalitě, trvale dbal na preciznost provedení hudebních děl a na precizní práci spolupracujících profesionálů (orchestr, varhaníci, sólisté).

Uměleckým vedoucím sboru je Mgr. Petr Kolař, ředitel kůru Katedrály sv. Petra a Pavla v  Brně a profesor brněnské konzervatoře.

Finančně a organizačně sbor zajišťuje Nadační fond Magnificat.