ND Magnificat: Vánoční oběd pro lidi bez domova

Dne 26. 12. jsme měli možnost (tedy Nadační fond Magnificat) sponzorovat a spoluorganizovat jeden z vánočních obědů pro bezdomovce, které tradičně pořádá komunita Sant’Egidio. Oběda jsme se jako dobrovolníci zúčastnili již loni a jelikož se nám celá akce moc líbila, vzali jsme si na starost oběd konaný na faře u sv. Jakuba v Brně. Konkrétně jsme měli na starost zajištění stravy a organizaci kuchyně, výdej jídel – (Paule Seilere, díky za pomoc u masa, šlo nám to spolu fakt pěkně 🙂 )

Obědu předcházela mše sv. v katedrále, kterou celebroval otec biskup Vojtěch Cikrle a jeho požehnání lidem bez domova i dobrovolníkům. .

Jako vždy, když se pořádá nějaká taková akce, do poslední chvíli jsme byli nervózní, zda vše klapne, zejména, zda nebude v den sváteční nějaký problém s dodávkou jídel od naší spřátelené restaurace v Kuřimi. Nakonec vše klaplo k plné spokojenosti nejen naší, ale i účastníků. Svíčková měla velký úspěch. V odpoledních hodinách jsme si stihli i trochu zahrát na klavír a zazpívat koledy, takže vánoční atmosféra byla doopravdy skvělá.

Jsme rádi, že známe komunitu Sant’Egidio. Jejich obětavá pomoc potřebným je pro nás velkým, byť patrně pro mne osobně nedostižným, vzorem. Jsme rádi, že můžeme přispět alespoň něčím. Bůh jim žehnej.

Komentáře jsou zakázány.