Kolik jich ve skutečnosti bude?

Nedávno jsem to zase slyšel při kázání v kostele. Jak nás muslimské ženy zaplaví muslimskými dětmi, za pár let tady budeme v menšině a vše bude muslimské.
No, je to působivé. Podívejme se tedy na skutečná čísla, která není těžké najít, stačí např. www.google.cz dát do vyhledavače text „ natality middle east“. A trochu počítejme …
V letech 1950 – 2000 rostla populace v zemích středního východu a severní Afriky rychle a celkově vzrostla na čtyřnásobek, ze 108 mil. na 432 mil., což představuje průměrný roční růst obyvatelstva 2,8% ročně.
V letech 2000-2015 se populační vývoj v těchto zemích výrazně zpomalil a trend je nadále klesající. Vyšší porodnost zůstala zachována jen v Jemenu, Kataru a Saudské Arábii (odkud k nám nikdo neprchá). Současné odhady OSN říkají, že v roce 2050 bude v zemích středního východu a severní Afriky celková populace 692 mil. obyvatel, což je roční přírůstek cca 0,95% (to znamená, že jich za 50 let bude 1,6x tolik, než dnes). Odhaduje se dále, že až 40% žen zde nyní používá hormonální antikoncepci (kterou islám výslovně nezakazuje).
Předpokládejme nyní, že ČR přijme oněch tolik diskutovaných 4.000 migrantů a za každým z nich doopravdy přijede 10 příbuzných, takže jich nakonec přijede 44.000. Kolik by jich tedy bylo v roce 2050?
• v případě, že by tato populace imigrantů rostla původním vysokým tempem, 2,8% ročně, bude jich za 35 let cca 115.000. Abych jich při tomto tempu růstu byl třeba 1 milion (tedy množství už doopravdy politicky významné), muselo by jich nyní přijít do ČR celkově 381.000.
• pokud by naopak tito imigranti (pocházející převážně z těch zemí, kde porodnost dost radikálně klesla) zachovali současnou míru růstu populace, lze odhadnout jejich počet v roce 2050 na cca 61.000 osob. Abych jich při tomto nižším tempu růstu byl 1 milion, muselo by jich nyní přijít do ČR celkově 735.000.
Naopak, pokud bychom přijali oněch 4.000 imigrantů, dále pak jejich příbuzné a zůstal zachován jejich současný populační vývoj, dosáhnou počtu 1.000.000 osob přibližně za 233 let, tedy v roce 2248.

Komentáře jsou zakázány.