Poutní mše sv. u Panny Marie Určické

PMU-zmenšenáDne 6.6. 2015 se konala v Určicích na Prostějovsku poutní mše k uctění Panny Marie Určické. Této poutní mše jsme se s pěveckým sborem Magnificat zúčastnili a během mše sv. provedli Dvořákovu Mši D-dur a další skladby. Naše spolupráce s farností Určice se stává již milou tradicí,  tím více milou, že nás zde vždy očekává vřelé a velmi laskavé přijetí. Další naše akce v Určicích bude adventní koncert na 3. neděli adventní.

Návštěva v Určicích byla sponzorována naším nadačním fondem v rámci programu podpory farností a katolické (křesťanské) klasické hudby. Navíc, je pro nás návštěva Určic vždy hlubokým duchovním zážitkem a možností uctít Matku Boží.

Komentáře jsou zakázány.