Za všechny politiky je třeba se modlit

V pátek před prezidentskými volbami jsem pořádal, s povolením našeho pana faráře, růžencovou pobožnost za naši zemi zde v Loučné nad Desnou. Cítil jsem mezi námi farníky najednou jakoby rozdělení – kohopak ten vedle mne asi volí, že 🙂 ?

Ne, není mi jedno, kdo bude prezidentem. Jen jsem si jist, že jsme v rukou Božích a pod ochranou Matky Boží Panny Marie. A volím především našeho Pána Ježíše Krista. V této jednotě bychom měli, my křesťané, setrvat.

Dnešní dobu velmi dobře dokumentuje nadčasový text dle promluvy papeže Františka ze dne 16. 9. 2019, který jsem si pro naši pobožnost „vypůjčil“ (s mírnou úpravou) ze serveru Pastorace.cz:
Politikům se mnohdy dostává buď lichotek od jejich stoupenců anebo naopak jen urážek. Jistě, někteří si to možná i zaslouží. Jenže dnes v politice osočování, urážky a spílání převládají a podstata a pravda se často vytrácí. A ti, kdo jsou držiteli vlády, mají právo, povinnost a odpovědnost zemi vést. Necháme je samotné a nebudeme jim vyprošovat Boží požehnání?
Je jisté, že modlitby za vládce se moc nekonají. Kdo z nás se modlí za ty, kdo nám vládnou? Často vše končí spíše zlobou a nadávkami. A to nejen vůči politikům ale i jeden vůči druhému, dokonce i v rodinách.
Apoštol Pavel ale říká zcela jasně: „Ať se konají modlitby za vládce, abychom mohli vést klidný a pokojný život bez hněvu a sváru“. Je nutné diskutovat, ale nedeptat druhého, nýbrž modlit se za toho, kdo má jiné mínění než já. A prosit pro sebe o dary Ducha svatého, abych i já prosazoval, co je u Boha správné.
Ať si někdo myslí, že ten či onen politik je komunista nebo zkorumpovaný, je třeba se za něj modlit! Modlit se za politiky všech barev, za všechny bez výjimky!

Petr Kubát

Komentáře jsou zakázány.