Modlitba za vlast

Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás. Sdílím též osudy své země a jsem za ně spoluzodpovědný.
Kéž všichni podle svých sil pracujeme a vážíme si všeho, čím jsi nás obdaroval.
Upevňuj v naší zemi svornost a vzájemnou úctu a mezi námi křesťany lásku bratrů a sester, ať již nyní volíme jakkoliv.
Ať je naše vlast pokojná a krásná.
Ať v soužití národů nechybí její podíl ani její hlas na straně míru a křesťanských hodnot.
Přijmi náš dík za dar svobody a míru, ze kterých se smíme v naší zemi těšit a mír a svobodu nám, prosíme, zachovej.
Odměň svou slávou všechny, kdo pro to obětovali své životy.
Svatý Václave, oroduj za nás!
Amen.

Komentáře jsou zakázány.